Pro-PICC CT

Används för intravenös medicinering, parenteral nutrition och blodprovstagning. 

Klarar injektion av kontrastmedel 5 ml/sek, 300 psi i samband med CT-undersökning.

BeskrivningArtikelnummerFörpackning
Ledare 65 cm Nitinol
Pro-PICC CT 4 FR x 50 cm, 1 lumenMR170341015
Pro-PICC CT 5 FR x 60 cm, 1 lumenMR170351015
Pro-PICC CT 5 FR x 55 cm, 2 lumenMR170352015
Pro-PICC CT 6 FR x 60 cm, 2 lumenMR170362015
Pro-PICC CT 6 FR x 60 cm, 3 lumenMR170363015
Ledare 130 cm Nitinol
Pro-PICC CT 4 FR x 50 cm, 1 lumenMR170341025
Pro-PICC CT 5 FR x 60 cm, 1 lumenMR170351025
Pro-PICC CT 5 FR x 55 cm, 2 lumenMR170352025
Pro-PICC CT 6 FR x 60 cm, 2 lumenMR170362025
Pro-PICC CT 6 FR x 60 cm, 3 lumenMR170363025
Pro-PICC CT