Nordic Medcom

Nordic Medcom är ett nordiskt företag specialiserat inom dialys och relaterade produkter. Vi levererar NxStage Hem-HD och CRRT -system, dialysprodukter för kronisk och akut dialys samt kärlkatetrar till sjukhus i Norden och Baltikum. Vår verksamhet och långvariga kundrelationer bygger på tillförlitlighet, kvalitet, service och yrkeskunnig personal. Vi har en väl utbyggd organisation för produktutveckling, marknadsföring, kundsupport, teknisk service och snabba direktleveranser – till våra kunder.

Nordic Medcom hör till Oy Carbonex Ab koncernen. Vi har en mycket solid ekonomisk ställning med AAA kreditbetyg.