Pro-Line CT tunnelerad

Används för intravenös medicinering, parenteral nutrition och blodprovstagning. Klarar injektion av kontrastmedel 5 ml/sek, 300 psi i samband med CT-undersökning. Den tunnelerade modellen är avsedd för långtidsbruk.

  • Färre sticktillfällen
  • Minskar patienttrauman
  • Sparar blodkärlen 
  • Har en backventil som ger ett positivt tryck efter genomspolning
BeskrivningArtikelnummerFörpackning
1 lumen
5 FR x 60 cm, 1 lumen, CT-godkändMR280351015
6 FR x 60 cm, 1 lumen, CT-godkändMR280361015
7 FR x 60 cm, 1 lumen, CT-godkändMR280371015
2 lumen
5 FR x 55 cm, 2 lumen, CT-godkändMR280352015
6 FR x 60 cm, 2 lumen, CT-godkändMR280362015
7 FR x 60 cm, 2 lumen, CT-godkändMR280372015
Pro-Line CT tunnelerad