CT Midline

  • Medcomp® MidLine är en central intravenös kateter som sätts perifert och tål höga tryck.
  • Säkrar tillgång till venösa blodbanan.
  • Används vid intravenösa behandlingar och blodprovstagning.
  • Ger mindre infektion och färre komplikationer jämfört med med centrala venkatetrar samt andra perifera katetrar.
  • Innebär färre stick, mindre smärta och obehag för patienten
  • Behöver inte kontrollröntgas – patienten utsätts inte för onödig strålning.
  • Kan sitta upp till fyra veckor
BeskrivningArtikelnummerFörpackning
MidLine basic set 3F x 15cm singleMLCT3S155
MidLine basic set 4F x 20 cm singleMLCT4S205
MidLine basic set 5F x 20 cm singleMLCT5S205
MidLine basic set 5F x 20 cm dualMLCT5D205
CT Midline