CARDIOsmart är en apparat för en effektiv behandling av patienter med ödem. Patienten skall ha en kärlaccess.

Enkel teknik

CARDIOsmart behöver varken vattenkoppling eller avlopp. Den grafiska displayen är tydlig. Med en menyknapp kommer man åt alla inställningar, alternativ osv. Hjälprutorna visar meddelanden och instruktioner till användaren.

Snabb att prima och enkel att använda

CARDIOsmart slangsetet innehåller ett blodslangset med en liten volym (70 ml) och ett MEDISULFONE filter färdigt föranslutet vilket gör det lättare att prima maskinen och minskar kontaminationsrisken. CARDIOsmart maskinen gör en självtest och fyller automatiskt blodslangsetet och filtret med koksaltvätska NaCl 0,9 %.

Avlägsningen av vätska CARDIOsmart avlägsnar överflödig vätska från patientens blod säkert och effektivt. En noggrann elektronisk våg mäter kontinuerligt mängden av vätska som avlägsnas. UF-pumpens hastighet kan iställas in mellan 0 -1000ml/h. En effektiv användning av maskinen uppnås redan vid blodflöde 100 ml/h. 

CARDIOsmart