Utbildningsdagar i Borås 22 – 23 november

19.10.2018

Välkommen på två dagars utbildning på vårt kontor i Borås

Intressanta föreläsningar och workshops kring bland annat ”Att utbilda sjuka patienter”, stickteknik med mjuka nålar, teknik för sjuksköterskor, senaste rönen kring övervätskning och KiHDney. Regler och ansvar vid hemsjukvård.

För mer information kontakta Cecilia Johansson, cj@nordicmedcom.se, +46 (0)33 22 88 58