Information till våra beställare

6.4.2020

Vi vill med denna information förtydliga vårt förhållningssätt i den aktuella situationen som uppstått kring covid-19.

NordicMedcom försöker alltid ha ett väl tilltaget lager av våra produkter oavsett omvärldsfaktorer. I situationer som denna känner vi oss därför trygga med att kunna leverera de produkter som vanligtvis beställs av sjukhus runt om i Norden under överskådlig framtid. Vi är medvetna om att situationen kan förändras men i dagsläget ser vi ingen anledning till oro över vårt lagersaldo samt leveranser till dig som kund.

Vi har även vidtagit ett antal interna åtgärder vilka vi önskar förmedla nedan. Har du några frågor eller funderingar kring dessa är du som alltid välkommen att höra av dig till oss. 

  • Vi har tillsvidare valt att pausa våra utbildningsinsatser samt kundbesök på sjukhus.  
  • I de fall vi måste besöka ett sjukhus eller en patient för teknisk support sker detta först efter att sjukhuset har kontaktats. 
  • Vid händelse av att en patient/närstående alt uppvisar tecken på förkylningssymptom sker ej något hembesök.
  • Om vår personal uppvisar förkylningssymtom så sker ej någon kundkontakt. 
  • Samtliga aktiviteter som innebär kundkontakt hanteras separat.
  • För vår personal så bedrivs det dagliga arbetet hemifrån i så stor utsträckning som möjligt. 

Med vänlig hälsning

Robert Agerskog, Sverigechef Nordic Medcom AB