Jafron HA380


Designet for Cytokin-absorbsjon 

HA380 hemoferfusjonsfilter er utviklet spesielt for kritisk syke pasienter. Det adsorberende filteret består av en mengde makroporer med spesifikk overflate, slik at det kan adsorbere inflammatoriske faktorer og oksidative metabolitter fra blodet. Dette vil nedregulere inflammasjonsprosessen hos pasienten slik at faren for skade på vitale organer, og komplikasjoner det medfører, reduseres.

Vi leverer flere typer unike filter for bruk ved:  

  • legemiddelintoksinasjon
  • akutt forgiftning 
  • leversykdommer
  • autoimmune tilstanderJafron HA380