Innovatiivinen dialyysikone yksilöllisiä, optimoituja hoitoja varten

-  Kolmen pumpun järjestelmä yksikön etupuolella jolloin on mahdollista hallinnoida asianmukaisesti eri hoitomuotoja: HD, HF ja HDF; potilaan tilan ja lääketieteellisten käyttöaiheiden mukaisesti.

-  Online HDF mahdollistaa korvausnesteen online-valmistamisen.

-  DIF-toiminto mahdollistaa dialyysinesteen käytön esitäytössä, jälkihuuhtelussa ja nopeassa boluksen annossa hoidon aikana, myös yhden pumpun HD-hoidoissa.

-  Innovatiivinen Dose Detector Function hoitoannostunnistin näyttää kaikki arvot: Kt, Kt/V single pool ja double pool, puhdistuma ja urean vähenemisaste (URR, urea reduction rate).

-  Jatkuvan hitaan dialyysitoiminnon ansiosta Surdial X toimii tehokkaasti myös jatkuvissa akuuttihoidoissa.

-  Max Sub toiminto mahdollistaa suuremmat korvaustilavuudet postdiluutio-HDF-hoidossa vähentäen näin sairaanhoitajan interventioita. Toiminto laskee suurimman mahdollisen korvausnopeuden jokaiselle potilaalle transmembraanipaineen (TMP) hallintajärjestelmän perusteella.

- Helppokäyttöinen, käyttäjäystävällinen käyttöliittymä ja selkeä kosketusnäyttö.

- Ympäristöä säästävä – vähäiset vesi- ja energiavaatimukset sekä vähäinen desinfiointiaineen kulutus ja lyhyt desinfiointiaika.

- Turvallisuus ja luotettavuus: Surdial X –järjestelmä valvoo potilasturvallisuutta.

Surdial X